Antiquariat Jürgen Dinter

Boehme Jakob - Werdenhagen, Johann Angelius

Psychologia vera … — Amsterdam 1632

400 €

Psychologia vera … XL quaestionus explicata, et rerum publicarum vero regimini: ad earum maiestatico iuri applicata a Iohanne Angelico Werdenhagen. — Amsterdam, apud Iohann. Janssonium, 1632.

First edition

16mo (103 x 51 mm). (48) leaves, 621 pages, lacking a folded table. Engraved fronstipiece. 17th century red morocco, covers and spine gilt. Gilt edges. Joints rubbed, tail of spine with a small missing piece (see photo).

Provenance: Dudley C. Majoribanks, 1820–1894, Scottish businessman and Liberal politician.

Buddecke, Die J. Böhme-Ausgaben II, 1ff.

¶ Published as „Vierzig Fragen von der Seele“ in 1648 this translation by Werdenhagen of 1632 is the third published book of Jacob Boehme.

„De Duitse hoogleraar Johannes Angelius Werdenhagen verbleef van 1627 tot 1632 in de Republiek. In dat laatste jaar verscheen bij Johannes Janssonius zijn Psychologia vera, een Latijnse vertaling van de Vierzig Fragen von der Seele, een werk dat Böhme schreef op verzoek van zijn vriend Dr. Balthasar Walter. Deze schijnt ook Werdenhagen tot vertalen aangezet te hebben.

In zij uitvoerig commentaar zet Werdenhagen zich af tegen de rationalistische filosofie van met name Aristoteles die volgens hem het Christendom negatief beinvloedt. Tegenover het ‚heidense‘ rationalisme verdedigt hij een mystiek spiritualisme. Deze tegenstelling komt in de titelprent tot uitdrukking als ’spiritus astralis‘ versus ‚anima illuminata‘: leiden door de rede, of zich laten leiden door de goddelijke wijsheid.“ (Catalogus bij een tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica 21.3. – 1. 8. 1986. Amsterdam, In de Pelikaan, 1986: Abraham Willemz van Beyerland. Jacob Böhme en het Nederlandse hermetismus in de 17e eeuw, page 17.)